Kvalitet & Certificering

Certificering / Kvalitetssikring


DS/EN 1090-1

SteelXperts er i 2017 blevet certificeret efter DS/EN 1090-1. Dette gør, at virksomheden kan overholde fremtidige krav til CE mærkning.
DS/EN 1090-1 er en kvalitet- og udførelsesstandard, der sikrer at alle procedurer er nøje planlagte. Det gælder alt lige fra design af produktet til slutproduktet forlader virksomheden.
SteelXperts er godkendte til at udføre opgaver inden for Udførelsesklasse EXC2.

ISO 3834-2

SteelXperts har i forbindelse med godkendelsen til CE mærkning fået svejseværkstedet godkendt i henhold til ISO 3834-2, hvor der er fuldstændige kvalitetskrav.
Virksomheden råder over egen uddannet Svejsekoordinator, der leder svejseværkstedet.
 
Alle kleinsmede i virksomheden har relevante svejsecertifikater.

Autoriseret vvs installatør

Via vores vvs autorisation, er SteelXperts godkendt til,

installations- og servicearbejder på vand- og sanitetsinstallationer.

Vi har, i 2017, fået ny godkendelse af kvalitetsledelsessystemet, iht.

sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 627 af 2.


Kvalitetssikring

En stor del af vores produktion går til mejerier, bryggerier samt andre virksomheder indenfor fødevare- og nydelsesmiddelindustrien. Hvor kvaliteten er afgørende for produkt sikkerheden.

Alle svejsninger i rør får påklistret en mærkat, med svejsepasnr. og løbe nr.

Vi udføre kvalitets kontrol og evt. endoskop, Videoscopy, endoscopy, videoskopi af svejsninger i rør på op til 20 meter, med mulighed for video og billeder.

97 42 88 88
Holstebro kommune Arbejdstilsynets grønne smiley
SteelXperts ApS  |   Nybovej 33  |   7500  Holstebro  |   9742 3774  |   info@toxvig.dk